kavsam_1

Modell över framgångsfaktorer för muntlig kommunikation vid samrådsmöten med Kasam som utgångspunkt.