Vidar

Systerson Vidar fyller ett år, liksom min masteruppsats.