2018-06-13 13_56_10-Kavsam.pptx – PowerPoint

Modell över framgångsfaktorer för muntlig kommunikation vid samrådsmöten med Kasam som utgångspunkt.