Vad vet vi om framtiden? Vart är vi på väg?

Idag tar allt färre ungdomar körkort. Det gäller både Sverige och utomlands, och framför allt är det i städerna som det sker. Förklaringen sägs vara att bilen inte längre är samma statussymbol som den har varit.

I dag planeras i Stockholm, Reykjavik och många andra städer att städerna ska växa inåt, det vill säga nya bostäder ska byggas i redan bebyggda områden. Den täta urbana staden blir mer och mer populär. Och i den täta staden får bilen mindre utrymme.

Vissa förespråkare i bilindustrin förstår detta. I en intervju i ”Business Insider” i januari 2017 sa Mark Fields vd för Ford att fokus hittills har varit på hur många bilar det går att få genom visst område under en viss tid. Han menar att rättare är att fråga sig hur många människor det går att få genom området under samma tid.

BMW´s vd, Glenn Smith, intervjuades av The Guardian där han berättade att han ser framför sig att folk går från att äga sin egen bil till att samnyttja bilen. Företaget förstår att färre bilar kommer säljas. Det är därför de har satsat på DriveNow, företaget hoppas på att när det blir dags för folk att köpa bil då har användarna vant sig vid en BMW genom DriveNow och köper den bilen.

Men hur är det med självkörande bilar? Kommer självkörande bilar att transportera människor i städerna? Debatten har varit livlig, och kännetecknas ofta av att självkörande bilar kommer att lösa alla våra transportbekymmer i framtiden. Andra har varit mer tveksamma och menar att det är långt tills självkörande bil kommer synas i städerna. Det kan vara lite svårt att hålla reda på vad som är önsketänkande och vad som är säljteknik. Hur funkar bilarna i miljö med många gående som kan ta för sig att korsa gatan när som helst, stannar bilen? Och hur kommer städerna att se ut med självkörande bilar cirklande för att hämta upp människor? Självkörande bilar kommer bara finnas som elbilar, och därför kommer utsläppen att minskas. De kommer vara säkrare och allvarliga trafikolyckor kommer att minska. Det mesta pekar på att folk inte kommer att vara intresserad av att äga bil, och behovet av parkeringsplatser kommer därför att minskas.

Detta låter väldigt optimistiskt. Ett argument som bör få folk att vara lite tveksamma är att det inte är självklart att självkörande bilar kommer minska trafiken i städerna. När Uber presenterade sin samåknings-app i New York i juli 2015 hävdade företaget att antal bilar i trafiken skulle minska med en miljon på Manhattan. Men sedan dess har det motsatta hänt. Uber, Lyft och andra liknande företag har fått många att köra. Och i en ny rapport från konsultföretaget Schaller Consulting som publicerades i början på 2017 visade det sig att trafiken hade ökat med 12% under rusningstid från 2015.

Arkitekt- och konsultföretag i New York har presenterat ett plan på hur vissa motorvägar och huvudvägar kan dediceras till bara för självkörande bilar i Manhattan i syfte öka framkomligheten för dessa bilar. Gående ska passera gatorna genom broar eller gångtunnlar. Planen kallas Loop NYC. Det här tycker jag är mycket intressant eftersom här dyker upp en urgammal idé om bilorienterad planering. Vår erfarenhet av liknande säger att motorvägen kommer snabbt att vara fylld av självkörande bilar. Kollektivtrafik nämns inte i planen!

I en rapport från OECD/ITF analyserades hur självkörande bilar påverkar trafiken i städer om de delas. Två scenarier studerades

  • att resenärer delar resan, det vill säga att en resenär kan förvänta sig att bilen stannar till och hämtar eller lämnar fler resenärer (jämför kollektivtrafik). Enligt gjorda undersökningar finns dock ett motstånd att dela resa med en främling
  • att resan görs privat (jämför taxi)

Som en mellanstor stad i Europa blev det Lissabon som testades/modulerades. Om den självkörande resan delas samtidigt som det finns effektiv kollektivtrafik (bilarna ersätter taxi och bussar) förväntas trafiken öka med 6%. Om resenären inte delar resa med någon annan och effektiv kollektivtrafik inte finns förväntas trafiken dubblas. Antalet bilar kommer att minska men biltrafiken ökar genom att bilarna är i rörelse större delen av tiden. Grupper som idag inte kan köra bil till exempel barn, äldre och funktionsnedsatta, får möjlighet att åka med självkörande bilar. Oavsett om resan delas eller ej så kommer behovet av parkering att minska med 80 % om alla bilar är självkörande.

Det som är intressant är att effektiv kollektivtrafik är en av förutsättningarna för att resa med självkörande bil blir effektivt. Alla kan inte åka bil. Bussar, självkörande eller ej, på eget körfält eller spårbunden trafik är och blir det effektivaste sättet att flytta människor runt om i städerna.