Soundbike 2016-08-13

En soundbike på Strøm elektromusikfestival i Köpenhamn.