KA017_Stratford-City_Bridge-20_Knight-Architects_03