IMG_2150

Föreläsning och diskussion med medarbetare från Tyréns UK och AKT II.