reslangd_kommun

Diagram över andelen resor som är fyra kilometer eller kortare i Sverigs större städer.