BOIC, Sahlgrenska Universitetsjukhuset GöteborgTyréns

Bild-och Interventionscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhus

Bild-och Interventionscentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhus