mobhus

Illustration över ekosystemet för mobilitet. Dagens gatumarksparkering flyttar in i mobilitetshus och mobilitetstjänster samlas i mobilitetszoner.

Illustration över ekosystemet för mobilitet. Dagens gatumarksparkering flyttar in i mobilitetshus och mobilitetstjänster samlas i mobilitetszoner.