brunnsbacken_2_1000

Bostadsförsörjning

Kommunerna behöver bättre underlag för sitt arbete med bostadsförsörjning