500px-Cityplan_1962

Tjänstemännen bakom 1962 års cityplan, Stockholms stad. Från vänster: Göran Sidenbladh, Sven Lundberg, Bo Hertzman-Eriksson, Bror Hillström, C.-H. af Klercker, Torsten Westman, Åke Hedtjärn, Carl Ehrman och Anders Nordberg. Framför modellen av Nedre Norrmalm i Stockholm.