surte_nogbg

Den kortaste respektive lämpligaste vägen att cykla mellan Surte och Nordöstra Göteborg. Notera där linjerna avviker.

Den kortaste respektive lämpligaste vägen att cykla mellan Surte och Nordöstra Göteborg. Notera där linjerna avviker.