helagrafen

Alla undersökta tätortsrelationer. Notera att de flesta relationer inte innebär omvägar för cyklister. Det kan dels tolkas som att det går bra att cykla mellan de flesta tätorter men också att tröskeln för vad som är tillräckligt bra kan ha satts för lågt.

Alla undersökta tätortsrelationer. Notera att de flesta relationer inte innebär omvägar för cyklister. Det kan dels tolkas som att det går bra att cykla mellan de flesta tätorter men också att tröskeln för vad som är tillräckligt bra kan ha satts för lågt.