Josefin Uhnbom

Strateg social hållbarhet

Josefin arbetar med sociala hållbarhetsfrågor i rollen som strateg, rådgivare samt uppdrags- och processledare på uppdrag av kommuner, fastighetsbolag och fastighetsutvecklare. Hon har en bakgrund som affärsutvecklare inom sociala aspekter av bostadsförsörjning och fastighetsutveckling vid Sollentunahem AB. Hennes kompetens omfattar även trygghetsfrågor vilket hon har flera års erfarenhet av från Brottsförebyggande rådet (Brå) samt allmännyttan. Josefin har dessförinnan arbetat med social innovation och arbetsintegrerande insatser, både som anställd och entreprenör. Under åren 2011-2015 grundade och drev Josefin Provins Mat AB, ett företag med syftet att skapa arbetstillfällen för utrikesfödda kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden vars unika matlagningskunskaper är en väg ut i arbete.