Återbrukets estetik

Överst i bild syns Tyréns projekt Vårbergstoppen där man jobbat med massbalans inom tomten. Materialbilderna är tagna i Oslo som exempel på återanvändning av befintliga material i nya gestaltningar och platser.