”Vadå påverka?”

”¿Qúe?” svarar kvinnan som jag intervjuar samtidigt som hon höjer på ena ögonbrynet och vänder sig mot min spansktalande kollega. ”Vad menar hon?” betyder det som kvinnan säger. Frågan jag ställde till kvinnan handlade om vilka delar hon tycker är viktigt att kunna påverka när det nu ska byggas över tusen nya bostäder i hennes närområde. Kvinnan jag pratade med hade bott i Sverige i 25 år och talar flytande svenska. Det fanns inte någon språkförbistring tidigare under vårt samtal. Men när jag ställde denna fråga blev hon så undrande att hon var tvungen att få den förklarad på sitt modersmål av min kollega. ”Vadå påverka?”.

”Vadå påverka?” blir på något sätt svaret på min fråga. Det vittnar om den distans som finns mellan allmänhet och planeringen. Eller för all del, distans mellan allmänheten och oss planerare, eller kanske rentav verkligheten och planeringen. Hur gör vi då för att minska den distansen? Jag blev varse om att jag var tvungen att ändra fokus för samtalet. Det är viktigt att vi söker upp och tar reda på hur vardagen ser ut hos de människor vi planerar för och lyssnar till deras berättelser. Lite förenklat; från hur vill du? till hur lever du? Då kan vi lära oss och försöka förstå hur just de människorna kommer att påverkas av ett planeringsprojekt. Det är först efter att vi har tagit del av deras berättelser och fått en inblick i deras vardag som vi planerare på riktigt kan hjälpa till att representera deras intressen i planeringen. Vi måste visa och ta hänsyn till alla berättelser i vår stad för att minska utanförskap och säkerställa att alla får plats och att alla känner sig delaktiga samhället.

Jag genomför intervjustudien inom ramen för forskningsprojektet Decode. Decode verkar inom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation – hållbara städer. Decode möter utmaningar som rör krav på nytänkande i en hållbar stadsplanering och i planprocesser, med fokus på social hållbarhet och att minska utanförskap.

För att uppnå innovationer och framsteg krävs ett radikalt omtänkande av invanda planprocesser. Decode består av en kombination av designbaserade, arkitektoniska, sociala, filosofiska, konstnärliga och organisationsteoretiska perspektiv i syfte att minska utanförskap. Tillsammans genom samverkan vill Decode skapa hållbara processer för förändring. Ni kan läsa mer om Decode här: http://www.decodeprojektet.se/