2017-04-12 11_06_00-Kommunikationskampanj minskade biltrafiken med 12 % – YouTube