Maria Larsson

Maria Larsson har under senare år fokuserat på vilka effekter klimatförändringarna får för samhälle och näringsliv, och vad man kan göra för att hantera risker och ta vara på möjligheter. Hon har drivit ett utvecklingsprojekt för att hitta metoder och verktyg för att hjälpa kommuner med klimatanpassning, och använt dem i olika uppdrag. För närvarande är hon processledare i ett utvecklingsprojekt som ska ta fram en metod för att bedöma konsekvenser för näringslivet och vad det får för ekonomiska effekter.