Lite säkrare, lite allvarligare

Ösregn dagvattenbrunn

Det var ett gäng trötta män som presenterade den första delrapporten i FN:s femte klimatrapport i fredags. De hade hållit på hela veckan och manglat den rapport som klimatpanelen efter ett mycket omfattande arbete och gedigen granskning hade kommit fram till. Rapporten är en sammanfattning av vad den fysiska, naturvetenskapliga klimatforskningen kommit fram till så här långt.

För oss som arbetar med minskad klimatpåverkan och klimatanpassning tycker jag att rapportens viktigaste budskap är att forskarna nu är ännu säkrare på att det är en pågående klimatförändring som orsakas av människan. Det gör att vi med ännu större tyngd kan tala om nödvändigheten att agera nu. Delrapport 2, om effekter av klimatförändringarna, och delrapport 3, om vilka möjligheterna är att minska klimatpåverkan, som kommer ut i mars respektive april nästa år blir troligen ännu mer intressanta för oss som ska bygga hållbara samhällen. Då blir det mer kopplat till vad som behöver och kan göras.