Ett förändrat klimat för företag

Markku Rummukainen, SMHI, Programchef på Mistra-SWECIA, berättar om senaste nytt från IPCC

Markku Rummukainen, SMHI, Programchef på Mistra-SWECIA, berättar om senaste nytt från IPCC

Igår gick det officiella startskottet på projektet A changing climate for business. Ca 50 personer deltog för att lära sig mer om och diskutera hur näringslivet kan påverkas av klimatförändringarna. Det kommer att finnas både risker och möjligheter för olika branscher och olika företag, och det gäller att hantera riskerna och ta vara på möljigheterna.

Jag fick bland annat lära mig mer om hur olika grödor och insekter påverkas av ett varmare och blötare klimat. Majsen har vuxit väldigt bra i södra Sverige de senaste åren – äntligen har vi hittat sorter som passar det svenska klimatet! Eller, filosoferade Sara Bergström-Nilsson från Hushållningssällskapet, är det så att det svenska klimatet har förändrats så att det passar bättre för att odla majs? Troligen både ock.

Jag pratade om exempel på företag och branscher i Storbritannien som har börjat titta på hur konsekvenser av ett förändrat klimat kan påverka deras affärsstrategier. Jag hade hittat många olika exempel, från det lilla familjeföretaget Sheepdrove organic farm till Scotch Whisky Industry och Port of Felixstowe.

I projektet A changing climate for business ska vi ta fram en metod som kan vara ett stöd för företag att ta hänsyn till ett förändrat klimat i sin affärsutveckling. Vi ska se hur man kan beräkna positiva och negativa konsekvenser så att man kan få en uppfattning om hur företagets ekonomi kan påverkas, både av direkta konsekvenser som till exempel en översvämning av den egna fastigheten och av indirekta konsekvenser som exempelvis problem i leverantörskedjan. Projektet kan följas på krinova.se/change.