Om jorden vore ett Nobelpris…

I förrgår gjorde vi slut på jordens samlade årsproduktion, enligt Global Footprint Network. Det innebär att de naturtjänster vi konsumerar resten av året, i form av t.ex. fisk, vattenrening och omhändertagande av luftutsläpp, tär på jordens kapital istället för räntan. Om Nobelstiftelsen skulle hantera sitt kapital på samma sätt skulle prispengen framöver stadigt minska tills de inte längre hade några pengar kvar. Det verkar ju onödigt!

Igår läckte resultat från IPCC:s rapport som ska komma i september. Tydligen har sannolikheten för att vi människor påverkar klimatet ökat från 90 procent till 95 procent sedan den senaste rapporten 2007. Ändå fortsätter utsläppen att öka, vilket är en stor anledning till att datumet för ”overshoot day” enligt ovan kommer allt tidigare på året. Det verkar ju också onödigt!

Det är onödigt, därför att det också kommer rapporter om att det går att vända utvecklingen om viljan finns. Låt oss visa att viljan finns! Ställ bilen hemma, ät mindre kött, köp second hand, laga din dator – och var stolt över det! Berätta om det på jobbet eller i bokklubben, så kanske någon mer gör som du!