Vem ska betala nya VA-system?

Ösregn dagvattenbrunn

Jag har nu diskuterat klimatförändringarnas konsekvenser i ett 30-tal kommuner, och en sak står helt klart: kommunernas VA-system är i allmänhet gamla och undermåliga. Ingen nyhet i sig, men ju mer jag pratar med kommunerna desto mer undrar jag – vem ska betala nya VA-system som klarar framtida stora nederbördsmängder utan översvämmade byggnader, vägar och annan infrastruktr? Kommunerna undrar samma sak, särskilt lite mindre kommuner i avfolkningsbygder. De har definitivt inte de pengar som behövs. VA-systemen byggdes upp med statliga medel en gång i tiden, och kommunerna har inte tagit tillräckligt stort ansvar för att underhålla dem. Så skyll er själva då, kan man tycka! Jo, men det är inte de som inte har tagit ansvar som blir drabbade, de är troligen utdöda när de riktigt stora problemen kommer.

Vad är lösningen? Jag tror att det kommer att behövas mer användande av andra sätt än kulvertar för att hantera stora nederbördsmängder, till exempel mer öppna system som i vissa fall kan vara billigare än kulverterade system, och genomtänkta strategier för att leda vattnet till ytor där det kan få lov att översvämma. Men jag tror också att det kommer att behövas en statlig satsning på de kommunala VA-näten. Kanske kan man kombinera finansiering från stat, kommuner och försäkringsbranschen?