Sara Johansson

Specialist inom geofysik och geoenergi

Sara Johansson är Fil. Mag. i fysik och arkeologi, Lunds Universitet och arbetar främst med geofysik, geoenergi och olika forsknings- och utvecklingsprojekt på Tyréns. Aktuella projekt just nu är bland annat utvecklingsprojektet ”Geofysiska undersökningar av fornlämningar och kulturbyggnader” och det kommande Formas- och Tyrénsfinansierade FoU-projektet ”Utveckling av metoder för rationell och snabb utvärdering av geotekniska undersökningar”.