Spännande geofysiska resultat från en medeltida borg

I Gladsax på Österlen finns en blygsam ruin i en fårhage bredvid byns kyrka, men under sen medeltid tillhörde denna byggnad sydöstra Skånes enda kungliga länsborg Gladsaxehus. För omkring tio år sen genomfördes arkeologiska utgrävningar på området, och man fann bland annat att en ringmur och vallgrav omgivit stenbyggnaden. Mycket är dock fortsatt okänt, speciellt vad som har funnits på borggården väster om ruinen.I höstas åkte vi ut för att mäta på området med de geofysiska metoderna georadar och resistivitet. Projektet ingick i vårt utvecklingsprojekt där målet är att lära oss tillämpa våra geofysiska metoder på arkeologiska fornlämningar och kulturbyggnader.

Förra veckan hade vi ett slutmöte med de arkeologer som arbetat med Gladsaxehus, där vi tillsammans diskuterade och tolkade mätresultaten. Ringmurens utbredning kunde framgångsrikt detekteras med georadar på alla sidor om ruinen. Det finns även antydningar till en eventuell yttre ringmur.

I resistivitetsdata syns en distinkt anomali som tolkades som ett hålrum i marken på borggården, en bit sydväst om ruinen. Denna struktur diskuterades livligt på mötet. Kanske kan det röra sig om en källare till en byggnad på borgområdet? Tolkningen är inte säker, men säkert är att ett nytt utgrävningschakt kommer att läggas på denna plats i framtiden för att ta reda på anomalins ursprung.

Tolkade resultat från georadar- och resistivitetsmätningarna på Gladsaxehus

Tolkade resultat från georadar- och resistivitetsmätningarna på Gladsaxehus