Klimatakademin

Klimatrevolutionen är här och samhällsbyggnadssektorns risker och affärsmöjligheter är enorma

Vi är i början av klimatrevolutionen. Det betyder att förutsättningarna för allt som påverkar klimatet eller påverkas av klimatet förändras relativt snabbt. Och samhällsbyggnadssektorn checkar i båda dessa rutor.

En snabb blick på några tidigare teknikhistoriska revolutioner för att ge perspektiv:

  • Den industriella revolutionen: pågick i några hundra år, började med mekaniska spinnmaskiner och vävstolar, gjorde att folk flyttade in till städerna och ledde i förlängningen till demokrati i Europa (ja, otroligt förenklat förstås)
  • Den digitala revolutionen: började för så där en 50 år sedan, tänk skrivmaskin vs dator, papperstidning vs internet, fast telefon vs smartphone, fysiskt möte vs digitala möten, GIS och modeller istället för papperskartor och 2D-ritningar, samt på vilka bolag som värderas högst idag

Vi vet hur dessa två revolutioner har förändrat samhället i stort, t.ex. när det gäller produktionssätt, kommunikation, hur folk bor och arbetar, vilka typer av arbeten som behövs, vilka produkter vi behöver och många fler saker. Klimatrevolutionen kommer att innebära förändringar av samma dignitet. 

Samhällsbyggnadsbranschens utmaning

Vi i samhällsbyggnadsbranschen är inte särskilt snabbfotade. Vi har långa projekt, och det vi producerar i form av byggnader, infrastruktur och annat har ännu längre livslängd. Det finns en inbyggd tröghet. Den byggda miljön har också ett inbyggt gigantiskt ekonomiskt och samhälleligt värde som behöver vårdas över tid.

När smartphonen kom tog det några år och sedan hade alla skaffat sig en sådan. De som producerade gammel-mobiler var utslagna från marknaden. Så snabbt rör sig inte samhällsbyggnadsbranschen. Men för att inte stå där med projektering som behöver göras om efter 5 års planering, nya lokaler som inte kan hyras ut eller byggnader som blivit värdelösa efter 30 år istället för 80 år, behöver vi hitta sätt att sålla fram de bästa klimatlösningarna inom ramen för de finansierings-, planerings-, projekterings- och byggprocesser som genomförs nu. 

Randvillkoren är satta: Halvera klimatpåverkan från branschen till 2030, och uppnå netto noll-utsläpp 2045. Anpassa den byggda miljön till det värsta klimatscenariot, för allt med en livslängd över 50 år (ok, det är inte riktigt så enkelt men ungefär). Vi behöver nu hitta lösningar som funkar idag och de kommande 100 åren. Handsken är kastad, och vi behöver plocka upp den.

En av många viktiga åtgärder, för att lyckas med utmaningen, är att öka kunskapen i branschen på bred front. I juni 2022 drog Tyréns igång kompetensutvecklingssatsning Klimatakademin. Under 2 år vidareutbildar vi 100 av våra specialister inom alla teknikområden, när det gäller minskning av klimatpåverkan och anpassning av samhället till ett ändrat klimat. Målet är att på djupet integrera klimatkompetens i projektörers, arkitekters, stadsplanerares, utredares och projektledares arbete för att kunna bidra till att accelerera klimatomställningen på allvar. För att både jorden och marknaden behöver det.

Följ gärna med när jag som rektor för Tyréns Klimatakademi bloggar om klimatfrågorna i samhällsbyggnadsbranschen.