Camilla Mattsson

Hållbarhetschef
+46 72 085 41 55
camilla.mattsson@tyrens.se

Camilla Mattson, hållbarhetschef på Tyréns har alltid arbetat med hållbarhet i någon form. De senaste 20 åren med hållbar stads- och samhällsutveckling. Hon skriver om klimatomställning, cirkulär ekonomi, biologisk mångfald ocg framtidens hållbara städer och samhällen.