Camilla Mattsson

Hållbarhetschef
camilla.mattsson@tyrens.se

Camilla Mattson, hållbarhetschef på Tyréns har alltid arbetat med hållbarhet i någon form. De senaste 20 åren med hållbar stads och samhällsutveckling. Hon skriver om klimatomställning, cirkulär ekonomi, biologisk mångfald, framtidens hållbara städer och samhällen.


Inga inlägg hittades.