Norra Norrlands utmaningar

Kommer den nya Norrlands gröna industri att kunna undvika de negativa konsekvenserna som den första industriella revolutionen medförde?

Norra Norrlands naturliga resurser, som skog, malm och vattenkraft, var grunden för den industriella utveckling som förvandlade regionen till ett ekonomiskt kraftcentrum i början av 1900-talet.

Norra Norrland beskrevs som framtidslandet och fick smeknamnet “Sveriges Amerika” eftersom det lockade många äventyrare, men också många som blev besvikna.

Den snabba tillväxten hade en baksida. Den storskaliga exploateringen ledde till föroreningar, storskaliga avverkningar och konflikter med samerna. Dessutom drabbades norra Norrland av sociala problem som utflyttning, arbetslöshet, ojämlikhet och fattigdom.

Kan vi undvika den första industriella revolutionens negativa konsekvenser?

Det finns inga enkla svar eller lösningar på hur man ska balansera olika intressen, utan man måste hitta en hållbar väg framåt som gynnar både norra Norrland och Sverige, och som tar hänsyn till naturens gränser och lokala intressen. Som balanserar industri och miljö, stad och levande landsbyggd, tradition och innovation och inte minst värnar om välmående människor. Och det är precis det man gör när man arbetar med hållbar stads- och samhällsutveckling.

Vi har kunskapen som krävs för att arbeta med den gröna omställningen!

Jag är övertygad om att vi idag har den kunskap som krävs för att göra den gröna omställningen i norra Norrland grön, att vi lärt oss massor om hur vi ska arbeta med hållbar stad- och samhällsutveckling sedan 1990-talet.

Att vi idag står redo att möta de utmaningar som den gröna omställningen i norra Norrlad innebär!

Några utmaningar är värda att nämnas:

Markanvändningskonflikter

 

I norra Norrland finns det en konkurrens om markanvändning och naturresurser mellan olika intressen, till exempel mellan gruvor, vindkraft, vattenkraft, skogsbruk, renskötsel, fiske, lantbruk och turism. Det kan leda till konflikter om exempelvis rättigheter, ersättningar, miljöpåverkan och kulturella värden.

Hållbar, rättvis och inkluderande industri

Den nya industrin måste respektera naturens gränser, de mänskliga behoven och de lokala intressena. Det handlar om att minimera negativa effekter på miljön, klimatet och den biologiska mångfalden.

Det innebär även att fördela fördelar och kostnader av den gröna omställningen på ett rättvist och inkluderande sätt, att undvika att vissa grupper av människor blir marginaliserade, att den regionala utvecklingen inte blir ojämn.

Kompetensbrist

 

Brist på kompetens och arbetskraft för att möta industrins behov av nya och omställda jobb är en utmaning. Många unga vill inte utbilda sig till andra yrken än gruvarbetare, eftersom det är ett så högavlönat jobb i gruvan. Det kan leda till svårigheter att rekrytera, utbilda och behålla personal, samt att locka till sig inflyttare och invandrare.

Kommunal service

Ökat tryck på infrastruktur, bostäder, service och välfärd i de kommuner som berörs av industriprojekten. Det kan leda till utmaningar att finansiera, planera och bygga ut dessa samhällsfunktioner, samt att fördela kostnader och intäkter mellan olika aktörer.

Människohandel

 

Omställningen kräver en stor inflyttning av arbetskraft, vilket kan skapa sociala och kulturella konflikter, öka segregationen och ojämlikheten, och påverka den lokala identiteten och livskvaliteten.

Människohandel är ett av problemen som uppkommer när den snabba industriella utvecklingen skapar en efterfrågan på billig och tillgänglig arbetskraft och sexuella tjänster.

Sveriges radios dokumentärserie ”Det Nya Norrland”.

Vill avsluta med att tipsa om Sveriges radios dokumentärserie ”Det Nya Norrland. Journalisterna Niklas Zachrisson och Joseph Knevel kommer att följa människor i den stora omställningen som norra Norrland går igenom under de kommande två åren. Serien följer personer som har flyttat till Norrland för att arbeta med batterier, stål och gruvor, men också de som kämpar för att bevara naturen, kulturen och välfärden i regionen. Serien belyser de utmaningar och möjligheter som den gröna omställningen innebär för Norrland och Sverige, och hur det påverkar relationen mellan stad och land, industri och miljö, tradition och innovation.

Serien består av tio avsnitt som sänds i P1 och finns som podd

Hoppas att ni precis som jag ser fram emot de kommande åren, och att följa den gröna omställningen i norra Norrland för att se vart den kommer att ta oss!

Ha en fin dag!

Hälsningar
Camilla Mattsson

(tack för lånet av bilder www.svt.se)