Hur länge kan man säga att man är ny på jobbet?

Jag har nu arbetat på Tyréns i drygt sju månader och ska äntligen skriva min första blogg som Tyréns hållbarhetschef. Jag vill börja med att tacka för det varma mottagande. Att vara ny på jobbet är både häftigt, spännande, roligt och lite nervöst, och jag måste säga att jag har blivit väldigt fint välkomnad av er alla. Min känsla från första stund har varit att här vill jag vara och tillsammans med dessa människor vill jag arbeta!

Att få arbeta med hållbarhetsfrågor är något som ligger mig varmt om hjärtat, och jag ser fram emot att dela med mig av mina erfarenheter och tankar om klimatomställning, cirkuläret, biologisk mångfald och hållbart stads- och samhällsbyggande genom denna blogg. Tillsammans med er, hoppas jag kunna inspirera till en mer hållbar framtid!

Sju månader har verkligen gått fort och jag kan inte hjälpa att reflektera över mina erfarenheter hittills och jag vill nämna några delar av Tyréns hållbarhetsarbete som har imponerat extra mycket på mig.

En av Sveriges ledande samhällsbyggare


Vår mission är att skapa hållbara lösningar för framtiden. ​Det är en stark mission och drivkraft i vår vardag, och i vår utveckling som företag. Redan Sven Tyrén var en visionär och entreprenör som strävade efter ständig utveckling och nytänkande. Han ifrågasatte arbetssätt och initierade förändringar som gjorde Tyréns branschledande inom flera områden, samtidigt som han drev på en utveckling av samhällsbyggnadssektorns byggmetoder, byggmaterial och redovisningsmetoder – hela tiden med fokus på affären och ökad lönsamhet.​

Vi är lika stolta över det som Sven skapade då, som det vi bidrar med i samhället idag. ​

Tyréns Agenda 2030

Vi har nio hållbarhetsmål som är utgångspunkten för allt vi gör. Målen är indelade i tre fokusområden, vår affär, vår verksamhet och vårt företagande. För alla hållbarhetsmål har ansvariga funktioner utsetts och målen följs upp och regelbundet.

Tyréns cirkulära affärsmodell

Något som verkligen stuckit ut för mig är hur vi samverkar i arbetet med innovation, klimat, hållbarhet och digitalisering, datahantering, robotisering, artificiell intelligens. Genom att använda innovativa lösningar och tekniker kan vi spela en viktig roll i att främja klimatomställning och klimatanpassning. En central del av vårt ansvar som samhällsbyggare är att driva innovation och se till att vi förblir på den främsta fronten när det gäller att utveckla och implementera hållbara lösningar. Och vår cirkulära affärsmodell utgör grunden för att vi ska kunna vara ledande inom hållbar samhällsutveckling och samhällsbyggande.

Vårt digitala verktyg Skaye

Fokus på arbete med hållbarhet inom byggsektorn är både spännande och utmanande i dessa tider av klimatomställning och ökad fokus på klimatanpassning. I en tid av ökande extremväder, inklusive kraftiga regn och skyfall, är det viktigt att vi tar fram lösningar som kan hantera dessa utmaningar. Det innebär att vi måste tänka på dräneringssystem, översvämningsskydd och andra tekniker som kan minimera skador och påverkan av våra uppdrag och omgivningen. Och till vår hjälp har vi vårt digitala verktyg Skaye.

Klimatakademin

En annan sak som imponerat på mig är det ansvar som Tyréns tar i och med satsningen på Klimatakademin, där vi säkerställer kompetens i klimatomställning och klimatanpassning kopplat till samhällsbyggande. Detta för att möta det ökade behovet av att minska klimatpåverkan i alla våra uppdrag, men även för att kunna möta marknadens ökade efterfrågan av klimatrelaterade tjänster och utveckla vår klimataffär.

Tillsammans skapar vi bättre samhällen

Det är tillsammans med våra kunder och beställare som vi kan hitta nya långsiktigt hållbara lösningar som alternativ till traditionella metoder. Och genom att dela med oss av vår kunskap i projekten kan vi skapa mervärden både för våra kunder och för samhället i stort.

Sammanfattningsvis kan jag säga att mina första dryga sju månader på Tyréns har varit otroligt positiva. Jag känner mig privilegierad att få vara en del av ett team med en sådan bredd av kunskap och erfarenhet. Detta gör att jag ständigt lär mig nya saker och jag känner verkligen att jag kan växa och utvecklas både som person och professionellt här på Tyréns.

Tack för att ni tog er tid att läsa min första blogg!

Hälsningar
Camilla Mattsson