Elisabet Höglund, rektor Tyréns klimatakademi

Hur konkret klimatomställning i samhällsbyggandet kan se ut

När jag kom tillbaka från semestern låg det två mail i min inbox som var extra roliga. Det var två deltagare i kull 1 av Tyréns kompetenslyft Klimatakademin som hade skickat sina slutarbeten. Här följer några exempel på konkreta resultat av Klimatakademin, som nu kommer att tillämpas i diverse olika uppdrag. Jag bjuder på namnen till de specialister på Tyréns som arbetat fram metoderna och som gärna berättar mer.

  • Konstruktörens klimatarbete med utgångspunkt från Miljöbyggnad 4.0. Metoden innehåller bland annat en checklista över hur en huskonstruktör kan ta sig an utmaningen med att uppfylla kraven enligt Miljöbyggnad 4.0 och minska husbyggnadsbranschens klimatavtryck. (Magnus Yngvesson)
  • Återvätning av utdikade torvmarker: Upplägg för att hitta lämpliga torvmarker utifrån olika intressenters behov. (Elisabet Hammarlund)
  • Klimatpåverkan vid val av parkeringstal: LCA-verktyg som beräknar vilken klimatpåverkan olika parkeringstal ger och som skapar underlag för parkeringsutredningar i detaljplaneskedet. (Jakob Fahlstedt, Filippa Grufvisare, Johan Nordberg)
  • Screeningtjänst för ras- och skredrisker: Metodik med hög grad av automatisering för att hämta hem underlag, analysera och kartera risker för ras- skred och erosion utifrån klimataspekter. (Olof Friberg, Daniel Hägerstrand, Mattias Lindén)
  • Arbetsordning och verktyg för det klimatsmarta lilla väg- och markprojektet. (David Edeblom, Sara Johansson, Elsa Wendel)

Kompetenslyft är bra – konkreta tillämpningar är bättre

Det här är några av många exempel på systematiska och konkreta arbetssätt och processer som kommit fram som resultat av Klimatakademin.

50 konkreta arbetssätt som kan användas varje dag i våra kunduppdrag.

Visst blir man lycklig? Målet med Klimatakademin var att på djupet integrera klimatkompetens i projektörers, arkitekters, stadsplanerares, utredares och projektledares arbete för att kunna bidra till att accelerera klimatomställningen på allvar. Och när nu kull 1 är diplomerade och klara, så står vi här med bortåt 50 superkonkreta tillämpningar, som kan tillämpas återkommande i projekt som vi jobbar med varje dag, och som bidrar in i samhällsbyggandets stora klimatomställningsprocess. Ja, det gör mig lycklig på riktigt!

Och till årsskiftet kommer resultaten från kull 2. Klimatakademin kull 1 är klar, länge leve kull 2!

Tyréns klimatakademi, första kullen elever

Den första kullen elever i Tyréns Klimatakademi tog examen i maj 2023.

Om Klimatakademin

I juni 2022 drog Tyréns igång kompetensutvecklingssatsning Klimatakademin. Under 2 år vidareutbildar vi 100 av våra specialister inom alla teknikområden, när det gäller minskning av klimatpåverkan och anpassning av samhället till ett ändrat klimat. Målet är att på djupet integrera klimatkompetens i projektörers, arkitekters, stadsplanerares, utredares och projektledares arbete för att kunna bidra till att accelerera klimatomställningen på allvar. För att både jorden och marknaden behöver det. Läs gärna blogginlägget: Klimatrevolutionen är här och samhällsbyggnadssektorns risker och affärsmöjligheter är enorma.