Som vi samhällsbygger får vi klimatrisker

Elisabet Höglund har bjudit in Karin Willis som gästbloggare. Karin är hållbarhetsstrateg på Tyréns och biträdande rektor i Tyréns satsning Klimatakademin samt har mångårig erfarenhet av klimatanpassningsfrågor.

Som man bäddar får man ligga
Som man sår får man skörda
Som man frågar får man svar

→ Som vi samhällsbygger får vi klimatrisker!

Vi har bäddat för de klimatrelaterade händelserna som nu sker runt om i Sverige och i vår omvärld. Översvämningen, slamströmmarna och de underminerade vägarna som drabbade Åre nyligen, är en direkt följd av att byn är placerad vid utloppet av Susabäcken, hur marken används på fjället och de pågående klimatförändringarna.

Men vi har möjligheter att minska riskerna i framtiden – om vi lär av våra misstag, om vi bygger på rätt plats och på rätt sätt samt minskar våra utsläpp av koldioxid.

Susabäcken i Åre har svämmat över i regnovädret och dragit med sig lera och vägar . Foto: Räddningstjänsten/TT

Konsekvenserna är dramatiska för oss alla

Konsekvenserna för samhället och den enskilda är dramatiska. Skadekostnaderna är redan skyhöga, enskilda fastighetsägare kommer i kläm, ambulanser kommer inte fram, barn kommer inte till skolan, dricksvattenkvaliteten hotas och tågurspårningar sker. Listan kan göras lång.

Vissa platser i Sverige drabbas återkommande av översvämningar, till exempel Åre, Gävle, Örebro, Hallsberg, Karlstad, Arvika och flera därtill. Då händelserna inte längre kan betraktas som plötsliga och oförutsedda kan försäkringsbolagen överväga att inte försäkra och ersätta skadorna i framtiden. Här kommer den enskilda fastighetsägaren i kläm då denne har ansvar för att klimatanpassa sin egen fastighet, men när åtgärderna behöver tas i ett större område.

Försäkringar täcker endast plötsliga och oförutsedda händelser.

Vi har redan idag tillräckligt med kunskap för att inte bygga in ännu fler klimatrisker i vårt samhälle.

Kunskapen finns och måste omsättas omedelbart

Enligt ny lagstiftning ska kommunerna inventera klimatrelaterade riskområden inom ramen för sin översiktsplanering. Genom detta har kommunen ett ansvar för att minska risken för skador i framtiden. Billigast är att undvika riskmark, och det är oftast billigare att ta kostnader för förebyggande arbete än att ta kostnader när skadorna har inträffat.

Vi måste lära oss av våra misstag och ta ansvar nu.

Det här behöver vi samhällsbyggare göra redan idag:

  • Ta stöd av de planeringsunderlag som finns hos kommuner och myndigheter för att säkra de samhällsstrukturer vi redan har byggt.
  • Inventera riskområden och undvik dem för ny exploatering.
  • Lära av våra misstag och skapa långsiktiga lösningar i områden som drabbas återkommande.
  • Säkra en hållbar markanvändning i ett större område än enbart i det drabbade riskområdet.

Via Tyréns Klimatakademi erbjuder vi klimatrådgivning med helhetssyn

På Tyréns har vi snart utbildat 100 konsulter i helhetssynen på klimatutmaningen, där alla deltagare har kunskap om att integrera klimatperspektivet i samhällsbyggandet både i bredd och djup.

Ibland krävs det större lösningar och ibland räcker det med specifika insatser på en plats för att minska klimatriskerna.

Välkommen att höra av dig till mig så hjälps vi åt att ta de nödvändiga stegen mot ett mindre sårbart samhälle!

Karin Willis
Hållbarhetsstrateg
Biträdande rektor Klimatakademin på Tyréns
karin.willis@tyrens.se

Läs mer:
Klimatet i fokus | Tyréns (tyrens.se)
Klimatakademin – succé för Tyréns unika utbildning | Tyréns (tyrens.se)

Foton: TT/Räddningstjänsten