Så kan du skydda jordbruksmark i planeringen

Jordbruksmark är hett i år, det har jag skrivit om i tidigare blogginlägg (Jord är det nya svarta). Med ökande urbanisering i våra bördigaste områden börjar fler och fler få upp ögonen för detta. Inte bara specialintresserade jord-nördar som jag, utan även samhällsbyggare med helt andra ingångsvinklar. Tidskriften Arkitektur tar upp förlusten av jordbruksmark i nummer 6/2015, faktiskt med min uppväxt-kommun Kungsbacka i fokus. Som på så många platser bygger man gärna på fälten medan bergknallarna får stå orörda.

Men hur ska då en kommunal planerare ta sig an detta i sammanvägningen mellan flera olika intressen? Jordbruksverket har nyligen kommit ut med en liten skrift med handledning om hur man kan arbeta (Kommunens möjligheter att bevara och utveckla jordbruksmarkens värden). Nyckeln är översiktsplanen. Där dras de stora dragen upp. Skriften pekar på ett antal punkter som kommunala planerare bör tänka på. Här vill jag ta upp tre:

Sammanhållen bebyggelse på landsbygden: Förtäta befintliga samhällen och styr landsbygdsutvecklingen längs stråk med god kollektivtrafik. Ett slag för byn alltså.

Väsentligt samhällsintresse: Kommunen bör i ÖP definiera vad som är ett väsentligt samhällsintresse, för det är enligt lagen bara väsentliga samhällsintressen som får konkurrera med jordbruksproduktion. I den definitionen bör kommunen fundera på vad som är en hållbar utveckling på lång sikt.

Miljökonsekvensbeskrivning: MKB bör vara bättre på att peka på alternativa lokaliseringar och ställa frågan; varför kan inte exploateringen göras på annan mark? Detta är en sak att tänka på för mitt eget skrå av miljökonsulter.

Till sist, ni som tröttnat på att titta söta kattungar på nätet (och inte orkade kolla in mina lästips inför julen); kolla in intressant föredrag om varför förlust av jordbruksmark är en av de faktorer som kan få imperier på fall: