Att skapa struktur i dialoger och samråd

Att skapa struktur i dialoger och samråd kan vara knepigt. Jag har testat Ketso® som är ett verktyg som kan användas för att underlätta medborgardialoger, samråd eller gruppdiskussioner. Förra året var vi på miljöavdelningen i Stockholm  i Manchester på studieresa. Vi gjorde en massa spännande studiebesök och bekantade oss då bland annat med Ketso®. Idén till Ketso® dök upp då Joanne Tippett arbetade i Sydafrika och upplevde en obalans mellan den tid som kvinnor och män får för att uttrycka sin åsikt under möten. Männen var de som pratade mest och kvinnornas åsikter kom inte fram. För att bidra till att alla får chans att framföra sin åsikt så arbetade hon fram ett verktyg utifrån principen ”think then share”.

Rent praktiskt så innebär Ketso® att en workshopledare uppmanar deltagarna att fundera kring en särskild aspekt såsom positiva saker i bostadsområdet, ta fram strategier och mål, skapa dialog i en viss fråga eller liknande. Tanken bakom metoden är att bilda en tydlig struktur i dialogen istället för att diskussionen släpps fri. Verktyget ger utrymme att både diskutera mål och hur de ska nås men även diskutera problem eller orosmoment.

När vi genomfört övningen kunde vi konstatera att Ketso® som verktyg fungerade väldigt bra. Att dela upp diskussionen i olika delar hjälpte till att strukturera tankar och idéer. I  Ketso® får alla en stund att själva reflektera, vilket ökar möjligheten för att allas uppfattningar och idéer kommer fram. Dessutom minskar risken för att den som först uttalar sig blir tongivande för resten av diskussionen.

Ketso® som verktyg har använts i 27 länder, och nu även i Sverige. Vi blev faktiskt så frälsta av Ketso att vi valde att ta hem det till Sverige och använda det som workshopmetod och dialogverktyg när vi arbetar.

 

 

ketso

Ketso® bidrar till struktur, bland annat så kategoriseras förslag och mål av deltagarna.