”För att inkludera måste man ibland exkludera”

I våras var jag på Boverkets konferens Framåt! Uppåt, Hitåt! Hur går vi vidare med hållbara städer? Jag kom idag i ett projekt att tänka på ett föredrag från konferensen som både var inspirerande och lärorikt. Föredraget handlade om projektet ”Rosens röda matta”, ett projekt där Malmö stad låtit tonårstjejer vara huvudaktö­rer i planeringen.

I projektet fick unga tjejer chans att skapa en aktivitetsyta på en tidigare parkeringsplats i Rosengård. Föredragshållaren som varit projektledare berättade att de inledningsvis, trots att de skulle tänka utanför ”boxen”, planerat en aktivitetsplats med skateboardramper och en basketplan. Precis så som i stort sett alla aktivitetsplatser ser ut. Men vem är målgruppen för dessa platser? Och varför ser de ofta så lika ut? De visade en bild av Zlatan. Zlatan har verkligen lyckats sätta Rosengård på kartan. En förebild för många, men kanske lika mycket en bild av Rosengård. Men det finns en problematik i att Rosengård i mångt och mycket kommit att handla om unga killar.  Det kanske var en av anledningarna till att de valde just tjejer som målgrupp. De fick börja om från början och valde nu att involvera unga tjejer i projektet. Bland annat så anställdes några tjejer en sommar för att vara med och planera ytan. Resultatet blev en aktivitetsyta med en scen, högtalare att koppla in sin musik, klättervägg, plats för dans och ett litet vindkraftverk som förser ytan med el. Inte helt olikt de aktivitetsytor som finns för ungdomar idag, mycket handlar om rörelse. Men en skillnad är att fokus inte ligger så mycket på rörelse i form av idrott, utan även på rörelse kopplat till kultur i form av att dansa till musik och stå på scen.

Efter föredraget fick publiken chans att ställa frågor. Publiken påpekade att det även behövdes platser för äldre personer, äldre personer får också lite utrymme i det offentliga rummet; Varför planerar man inte för dessa? En av föredragshållarna var en ung tjej som varit med i projektet från starten 2011. Hon sa något som jag verkligen tyckte slår huvudet på spiken; ”För att inkludera måste man ibland exkludera”. I just detta projekt hade de valt att satsa på unga tjejer av den anledningen att de vanligtvis inte får så mycket plats i det offentliga rummet. Det innebar visserligen att andra målgruppers önskemål om vad de ville använda platsen till exkluderats. Men ett sätt att komma förbi de enkelspåriga tankemönstren är ibland att arbeta med en målgrupp i taget. Tänkvärt tycker jag – vad tycker ni?

Rosens röda matta

Här är en bild på Rosens Röda Matta. Bilden kommer från Malmö Stads hemsida  och där går att läsa mer om projektet.

 

Trevlig helg!

/Sarah