Nej till delar i regeringsförslag om plan- och bygglagen

Nu har Riksdagen debatterat och beslutat om regeringsproposition gällande en enklare planprocess. Riksdagen biföll inte allt. Man fick backa på formalia kring när en detaljplan behövs eller vilken makt kommunfullmäktige ska ha över kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. Däremot sa man ja till det som diskuterats mest i branschen att kommunerna inte får ha egna högre byggkrav i vissa avseenden.

Ändringarna träder i kraft 1 januari 2015. Beslutet innebär också följdändringar i annan lagstiftning som är tänkta att träda i kraft 1 juli 2015.

En bra sammanfattning och alla handlingar finns på Riksdagens hemsida.