Lovande trend – Unga amerikaner väljer bort bilen

Läste den goda nyheten i Svenska Dagbladet om att unga amerikaner väljer bort egen bil. Statistik visar att unga människor i USA tar körkort, äger bil eller bryr sig om prestanda, design och teknikutveckling inom bilindustrin i allt mindre utsträckning. Bland annat har flera bilpoolsföretag etablerat sig på marknaden under de senaste åren och erbjuder tjänster som förenklat proceduren med att låna bil. Trenden visar även att unga amerikaner söker sig bort från förorterna som ofta har dåliga kollektiva förbindelser för att bosätta sig i stan där de kan åka kollektivt eller cykla.

Tror i och för sig, utan att ha läst någon undersökning om just detta, att det är verklighet även i Sverige. Men i detta fall känns det extra lovande att det är de amerikanska ungdomarna som det handlar om. Det var ju i USA som bilsamhället växte fram. Under 50-talet åkte svenska planerare över till USA för att lära sig allt om hur de skulle kunna planera för att underlätta för bilisterna. Målet var att forma ett samhälle där alla människor kunde åka omkring i sin egna bil… Tycker därför att den här trenden signalerar ett väldigt tydligt budskap till oss planerare: Våga planera för ett mindre bilfokuserat samhälle.

bil usa

Minskat behov av motorvägar i framtiden?