Ny bloggare på miljöbloggen

Jag heter Sarah Isaksson och jobbar på Tyréns miljöavdelning. Jag började på Tyréns som examensarbetare i januari i år. I examensarbetet gjorde jag en backcastingstudie om hur centrala Nacka måste se ut år 2030 för att nå upp till EU kommissionens tvågradersmål. Om du tycker det låter intressant kan du läsa mer om min uppsats i ett tidigare blogginlägg. I juni i år lämnade jag in mitt examensarbete och fick min examen i Hållbar stadsutveckling och design från KTH, och nu jobbar jag alltså här på Tyréns.

Fokus i mitt arbete är hållbarhetsfrågor i planering men jag tycker också att framtidsstudier är väldigt intressant.

Framtidsstudier är ingen vetenskaplig metod utan ett perspektiv och analyseringsverktyg, men viktigt att komma ihåg är ändå att en framtidsstudie måste innehålla en vetenskaplig grund. Framtidsstudiers grundidé är att framtiden är något som vi kan påverka. Genom att ta fram och analysera flera olika alternativa framtider får vi ett bra beslutsunderlag i komplexa frågor. Det är därför framtidsstudier är så användbart i hållbarhets- och planeringsarbete. Det hjälper oss fatta beslut om hur vi bör planera för framtiden.

Metoder som används i framtidsstudier är bland annat: Backcasting, Omvärldsanalys, olika workshopsmetoder och Forecasting. Tanken är att jag ska berätta mer om det i kommande inlägg. Men ni hittar mer info i min uppsats; När målet inte är förhandlingsbart – stadsplanering i centrala Nacka år 2030 med backcasting.

På den här bloggen ska jag berätta mer om hållbar stadsplanering, framtidsstudier och vad vi arbetar med på miljöavdelningen här på Tyréns.