Cyklingen ska ha en tydlig plats i planering och i trafikmiljö

Nu är cyklingsutredningen klar och överlämnad till infrstrukturministern. I betänkandet finns flera förslag som syftar till att öka cyklingen. Delområdena som setts över är: planering, cykelparkering, cykling och kollektivtrafiken samt trafiklagstiftningen. Översynen har resulterat i ett antal förslag.

Cyklingsutredningen

Samhället har på senare år fattat att cykeln är ett transportmedel och inte bara ett rekreationsredskap. Det är roligt! Rekreationscykel