Cyklingen ska ha en tydlig plats i planering och i trafikmiljö

Nu är cyklingsutredningen klar och överlämnad till infrstrukturministern. I betänkandet finns flera förslag som syftar till att öka cyklingen. Delområdena som setts över är: planering, cykelparkering, cykling och kollektivtrafiken samt trafiklagstiftningen. Översynen har resulterat i ett antal förslag.

Cyklingsutredningen

Samhället har på senare år fattat att cykeln är ett transportmedel och inte bara ett rekreationsredskap. Det är roligt! Rekreationscykel

 

Välj blogg och få våra viktigaste inlägg en gång i veckan direkt till din inkorg