Sätt långsiktiga spelregler för att öka återbruket i byggbranschen

När EU förbjöd försäljning av nya bensin- och dieselbilar från 2035, så grumsades det lite grand, men sedan satte hela bilbranschen igång med att utveckla elbilar i stor skala. Och det ser vi resultatet av nu. Det kryllar med elbilar på marknaden.

Cirkulär ekonomi är utpekad som en av de centrala strategierna för att nå samhällets samlade mål om nettonollutssläpp av koldioxid. På konsumentmarknaden rör det sig framåt, just nu påeldat av konjunkturen. Second hand är hett.

Samhällsbyggnadsmarknaden beter sig annorlunda med många aktörer med avtal och riskfördelning mellan parterna. Det är lite skillnad beroende på om man tänker på byggnader eller infrastruktur men generellt styrs materialval, inklusive återbrukade produkter, av en kombination av:

  • beställares riktlinjer
  • arkitekters, projektörer och entreprenörers val
  • garantier
  • hur lätt och säkert det är att få tillgång till produkterna och materialen i rätt kvantitet i rätt tid
  • entreprenörers ramavtal
  • pris

Det finns också ett ganska stort mått av att ”göra som vi brukar”.

För att tillhandahålla återbrukade byggprodukter och material på ett professionellt sätt, som funkar i byggbranschen, krävs att det byggs upp affärssamarbeten mellan många olika aktörer. Fastighetsägare, bygg- och rivningsentreprenörer, återbruksaktörer och materialleverantörer etc.

Sätt långsiktiga krav och mål så branschen vågar satsa

Om vi ska skapa en förflyttning till mer återbrukat material, som går utöver den som åstadkoms av att eldsjälar driver på, så tror jag att vi behöver skapa långsiktiga förutsättningar för marknaden på samma sätt som för bilindustrin. När risken i affärsmöjligheten därmed minskar, så kommer marknaden våga satsa på att bygga de affärssamarbeten som behövs.

Ett sätt skulle kunna vara att ställa krav på en viss andel återbrukade produkter/material i byggnader och infrastruktur. Kravet kan starta på låg nivå, och sedan skruvas upp enligt en i förväg tidsatt och beslutad plan. Vad finns det för andra sätt att skapa långsiktiga och förutsägbara incitament för återbruksmarknaden inom samhällsbyggnadssektorn?