Inspiration från Hong Kong

”The world will be all right if Asia do it right” Ett citat från Sean Chiao, från konsultföretaget Aecom en av talarna på World Sustainable Built Environment Conference 2017 i början av juni.

Jag och min kollega Sarah Bragée hade förmånen att få delta på den konferensen som anordnas vart tredje år genom World green building council. Denna gång avlöpte konferensen i Hong Kong. Vi var där och berättade om några konkreta studier vi gjort i Decodeprojektet. Vi deltog tillsammans med SGBC och flera svenska stadsutvecklingsprojekt för att visa goda exempel från Sverige. Man kan tycka att det är väl långt att åka för att hålla ett föredrag på 8 minuter men jag får se det som att vi människor har två öron och en mun och därför ska lyssna mer än vi pratar.

Mitt intryck generellt av  hållbarhetskonferensen är att Asien  hänger med i utvecklingen och är på hugget att ta ledningen i hållbarhetsarbetet. De förstår ekonomin i ny koldioxidsnål teknik och nödvändigheten i att människor trivs och mår bra i sin stad. Vi fick höra om Hong Kongs strategiska plan för att bygga staden till en ”sustainable and liveable city”.

På bilden ser ni byggstenarna:

  • ”liveable high-density city”,  om att bygga på rätt sätt,
  • ”creating capacity för sustainable growth”- om att bygga upp den gröna miljön
  • ”Embracing new economic challenges and opportunities”.

Den sista är så häftig. De har insett att det finns nytt att hämta om man inte bara tänker på att skydda det gamla. Vi i väst får se upp om vi vill behålla vår ställning i världen.

Citatet i början kommer av att befolkningsökningen framöver främst kommer hamna i Asien. Och Asien har haft så mycket problem med trångboddhet och dålig miljö så det är helt nödvändigt att de börjar arbeta på nya sätt. Nu jobbar de för fullt med olika hållbarhetsfrågor:

  • Hållbarhetscertifierade byggnader,
  • Utformning av parker och ytor för rekreation
  • byggnader för kultur.

Självklart låter allt väldigt bra på en sådan här konferens och jag inser att det finns en del skönmålning men likväl är det intressant att de oavbrutet pratade om koldioxidutsläpp och ny teknik i mycket större utsträckning än vi gör i Sverige.

Alla representanter från ”Mainland China” höll anföranden på mandarin. Detta var Inget problem när man väl skaffat fram simultantolkningsutrustning.Tolkarna var mycket duktiga. Intressant var att talarna faktiskt även pratade om problem.

De hållbarhetscertifierade byggnader i Kina nästan på löpande band och hade stor spridning över landet. En av bilderna med generella strategier syns nedan:

  • Från byggnadsorienterade till människoorienterad,
  • Mer fokus på känslan hos de boende,
  • Balanserad utveckling,
  • Från enskilda byggnader till stadsdelar.

Visst är det självklarheter för många i den svenska stadsbyggnadsbranschen men inte hos alla. Det kan bli väldigt ensidiga perspektiv även i den svenska debatten när det skrivs om att det måste byggas bostäder i en rasande takt oavsett konsekvenser för övriga mål.

En reflektion annars var att det var ett mycket stort överskott på män bland talarna. Det påpekades direkt av den första kvinnan som tog till orda under den gemensamma sessionen första dagen. Arrangörerna arrangerade  ett opening photo på alla höjdare vilket gjordes framför hela publiken. Något som ger sömnvarning enligt svenska mått mätt men får ses som en övning i tolerans till andra kulturer när man jobbar med samverkan. Enda kvinnan bland 30-talet män på fotot var Christiana Figueres.  När hon höll sitt anförande påpekade hon direkt att hon tyckte det var synd att så få kvinnor fick vara med på fotot när hon visste att det fanns många i ledande positioner som jobbat hårt. Litet rysningar längs ryggraden på en konflikträdd svensk men publiken hängde på och applåderade och sedan var allt frid och fröjd igen.

Christiana Figueres är ”Vice ordförande i Global Covenant of Mayors for Climate & Energy” en organisation där borgmästare från världen stora städer samlas. Hon tackade Trump för att han sett till att klimatfrågan återigen fanns på förstasidorna. Hans utträde ur Parisavtalet hade genererat en störtflod av klimatåtgärdssupporters som plötsligt hördes av. Hon menade att miljöåtgärder är bra för ekonomin och att Trumps lämnande av Parisavtalet bara ger ett ännu större glapp mellan politik och den verkliga ekonomin. Det är inte bra för USAs ledarskap och hon ansåg att de tittar bakåt istället för framåt. Något att tänka på för de som enbart ser klimatåtgärder som en kostnadspost. Hon bedömde också att framtida städer kommer vara ”crowded, clean och connected” och att vi lever i en oerhört spännande tidsperiod med allt vi måste och kan åstadkomma inom en kort tid just nu.

Christiana höll ytterligare ett anförande med fokus på FNs globala mål. Hon konstaterade att klimatmålet har en stark koppling till de flesta andra målen. Bara om vi löser klimatfrågan kommer vi nå god hälsa för alla, säker matproduktion och lösa fattigdomen. Det viktigaste av allt som hon sa. ”Only climate goal has a time constarint” , Bara klimatmålet har en tidsgräns innan det är för sent.

Hon avslutade med att konstatera att nästa konferens kommer vara 2020. Då handlar det om att vi pratar om ”decarbonize” inte ”reducing emissions”. Man kan bli svettig av bara tanken. Klarar vi detta?

Säkert behöver vi tänka nytt inom hela branschen. Raymond Cole, Professor, School of Architecture and Landscape Architecture, University of British Columbia hade ett anförand emed titeln ”Reframing Environmentalism: Shaping a Positive Future” Han ville vända upp och ner på problemformuleringen för att generera kreativitet hos människor istället för att bara prata om problem som väntar på en lösning.

Mänskliga värden och värderingar är lösningen. Vetenskapliga fakta räcker inte. Klimatförändringen är ett faktum och en realitet. Det är bara att anpassa dig. Hur gör vi det bäst? Om vi tänker: Vad kan klimatförändringen göra för oss? istället för: Vad gör vi åt klimatförändringen? Vi har chansen att tänka nytt! Känn på den! Den kräver eftertanke men en helt ny begreppsvärld kan öppna sig. Och som Christiana Figueras sa Vi lever i en spännande tid.

Hoppas ni alla får en avkopplande sommar och återkommer efter semestern kreativa och på hugget för nya spännande diskussioner med innovativa lösningar!