Nu är jag varm i kläderna

Tyréns tränar i Fatbursparken

Tyréns tränar i Fatbursparken

För några veckor sedan hade jag arbetat i ett år på Tyréns. Under dessa 365 dagar har jag inte bara lärt mig otroligt mycket av kompetenta kollegor och min eminenta mentor, utan jag har också hunnit bli riktigt varm i kläderna (bokstavligt talat).

Här på Tyréns finns det nämligen en hög ambition hos företagsledningen att vi anställda ska må bra. Det finns exempelvis lunch-yoga, ett generöst friskvårdsbidrag och det har anordnats flera pass med en inhyrd löpcoach under året som gått. På vår senaste fredagsfrukost fick vi dessutom veta att det under hösten kommer att anordnas lunchdanser med en av proffsdansarna från Let’s dance som instruktör (hur grymt är inte det?).

Det finns också anställda som bidrar till ett hälsosammare, roligare och mer sammanhållet Tyréns. Vi har bland annat en kille som är specialist inom hydraulisk modellering och som dessutom är samordnare för ”onsdagslöpning” på lunchen. Onsdagslöpningen i sig förtjänar egentligen ett helt eget blogginlägg eftersom han har tagit fram ett förträffligt system där man på avdelningsnivå kan samla poäng vilket ger motivation att deltaga och incitament att peppa sina kollegor att göra detsamma. Man kan till exempel få Fame-poäng (om man är utklädd), rekryteringspoäng (om man drar med sig någon ny) och jämställdhetspoäng (om det är fler tjejer med på passet får alla killar poäng eftersom det är killarna som är där som bidrar till att det blir mer jämställt och vice versa). Som sagt, onsdagslöpningen är ett kapitel för sig.

Sedan finns också jag. Jag som för ett år sedan var nervös över vilka kläder man skulle ha på sig på jobbet, som inte visste hur skrivarna fungerade och som knappt behärskade outlook eller PX.  Jag har nu vågat mig på att samordna ”veckans lunchpass”. Det som bara började på avdelningsnivå har snabbt spridit sig i Tyrénshuset, där inbjudan nu går ut till över hundra kollegor i Region Öst varje vecka. Utöver att jag får träna mer så har det också varit en möjlighet för mig att bredda mitt interna nätverk enormt, vilket är en nyckelfaktor för mig som relativt ny i branschen.

Upplägget är att det är en person på Tyréns som håller i ett lunchpass varje vecka (jag kan alltså långt ifrån ta på mig hela äran). Den för veckan utsedda personen väljer upplägg och dag för träningen (inte onsdagar såklart eftersom vi har onsdagslöpningen då). Jag skickar sedan ut en inbjudan till alla som meddelat att de vill vara med på utskick om ”veckans lunchpass”.

Meningen med ”veckans lunchpass” är att det inte ska vara en stående träningsform, utan att upplägget ska variera varje vecka för att man ska få chans att prova på saker man inte gjort förut. Alla tränar vi på olika sätt och det tyckte vi att man skulle dela med sig av. Vem vet, kanske hittar man sin nya favoritträningsform under dessa pass? Vi har i alla fall väldigt många anställda som definitivt skulle kunna extraknäcka som personliga tränare kan jag meddela!

Sedan start har vi bland annat kört:

 • Tabata (med olika fokus, t ex ass n’ abs och parövningar)
 • Cirkelträning
 • Löpstyrka
 • Löpvarv
 • Solskensjogg
 • Soma move

När jag började på Tyréns för ett år sedan kom jag direkt från studentlivet där allt man gjorde bara påverkade en själv. Man kunde träna på morgonen, på lunchen, på kvällen eller hela dagen om man ville eftersom man styrde över sin egen tid. Även om jag har viss frihet med flextid går det inte att komma undan det faktum att jobbet kräver åtta timmar per dag fem dagar i veckan (ibland mer). Jag vet inte hur många gånger jag tänkt att jag ska träna efter jobbet, men att jag ”bara ska äta mellis först” och sedan ”bara varva ner en liten stund framför TV:n innan jag drar”. Vips blev klockan åtta och man hann ingenting. Lunchträningen har lite grann blivit min räddning i att se till att träningen verkligen blir av sedan jag började jobba, samtidigt som det är ett roligt sätt att umgås med medarbetare och ett bra sätt att bygga upp energinivåerna inför eftermiddagen.

På Tyréns vet vi att vi är mer än bara teknikkonsulter. Vi är vi. Vi är privatpersoner bakom vårt yrke. Det betyder att det finns ett livspussel att få ihop. Det betyder att vi har en mat- och sovklocka och hur mycket man än kan önska att det inte var så, så finns det bara 24 timmar på dygnet. Och det här är verkligen en av anledningarna till att jag gillar att jobba på Tyréns och tycker att det är roligt att gå hit nästan varje dag (visst är måndagar fortfarande lite kämpigare än andra dagar, men livet är inte en dans på rosor). Här finns det inte bara en vision om att vi ska må bra, utan här jobbar man aktivt för det. Från regionledningen ända ner till mig och mitt skrivbord.

På Tyréns är vi seriösa, inte allvarliga. Det är därför vi kan modellera, projektera, installera och programmera samtidigt som vi kan klä ut oss till Fame, ligga och rulla runt på marken vid Mariatorget eller göra benböj med en kollegas fötter på axlarna.

Vi är vi. Vi är Tyréns.

 

Tabata-pose på Söder

Tabata-pose på Söder

Träning med utsikt

Träning med utsikt


A few weeks ago, I had worked for a year at Tyréns. During these 365 days, I have not only learned a lot from competent colleagues and my eminent mentor, but I also had time to become really warm in my clothes (literally). Here at Tyréns there is a high level of ambition that the employees should feel good and healthy. There is, for example, lunch yoga, a generous health care contribution and there has been several organized sessions with a hired running coach this past year. On our previous “Friday breakfast” we were told that this fall there will also be organized lunch dances with one of the professional dancers from Let’s dance (how amazing is this?).

There are also individual employees who contribute to a healthier, more enjoyable and more cohesive Tyréns. We have among others a guy who is a specialist in hydraulic modeling and he is also the coordinator of the ”Wednesday running”-group. The “Wednesday running”-group itself deserves it’s very own blog post because he has developed an extraordinary system where each department can earn points which gives motivation to participate and incentives to get your colleagues to do the same. For example you can get fame points (if you’re wearing a costume), recruitment points (if you bring someone new) and equality points (if there are more girls running, all the guys score because the guys who are there are the ones that contribute to making the group more equal and vice versa). As I mentioned, the “Wednesday running”-group is a chapter in itself. Then there is also me. I, who a year ago was nervous about what clothes I should wear at work, who did not know how the printers worked and barely mastered Outlook or PX. I now coordinate the “lunch workout”. It started within my department and has now proliferated in the Tyréns house, where the invitation now goes out to over a hundred colleagues in the Eastern Region each week. Besides that I get to work out more, it has also been an opportunity for me to broaden my internal network enormously, which is a key factor for me as relatively new in the industry. The concept of the “lunch workout” is that there should be a reoccurring day for exercise each week, but that the type of workout will vary each week in order for everyone to get a chance to try things they have not done before. Since we started we have, among other things, had: Tabata (with different focus, e.g. ass n ’abs and partner exercises)

 • Circuit training
 • Running strength
 • Sunshine slow running
 • Soma move
 • Military bootcamp

At Tyréns we know that we are more than just engineers. We are we. We are individuals behind our profession. This means that there is a life puzzle to put together. That means we have a food- and sleep-watch and how much you may wish it was not so, there are only 24 hours in a day, making it hard to find time for working out. The “lunch workout” among other activities is a way to help the life puzzle come together. And this is really one of the reasons that I like to work at Tyréns and find it fun to come here almost every day (sure Mondays are still a little harder than other days, but life is not a bed of roses). At Tyréns there is not only a vision of the employees feeling good, here we’re actually working actively for it. From the region lead team down to me at my desk. At Tyréns we are serious, not grave. This is why we can model, project, install and program and at the same time wear costumes, lie down and roll around on the ground in the center of Stockholm or doing squats with a colleague’s feet on our shoulders. We are we. We are Tyréns.