SBR-anläggning

Reningsverk slapp höga krav på provtagning

I mars drog nog Höganäs kommun en lättnadens suck när de fick domen om sitt reningsverk i Mark- och miljööverdomstolen. Länsstyrelsen i Skåne län hade krävt att Höganäs kommun skulle utreda mellan 50 och 100 miljöskadliga ämnen som verket kan riskera få in till reningsverket med avloppsvattnet. Det rör sig om samtliga ämnen som förekommer i EU:s direktiv
(2013/39/EU) om prioriterade ämnen på vattenpolitikens område , Naturvårdsverkets rapport 5799 och bilaga 14 i REACH-förordningen. Kravet på kommunen var att de skulle ta reda på varifrån ämnena kommer; hur de påverkar reningsprocessen, slammet eller recipienten; hur de skulle kunna förhindra att de når reningsverket och, om de ändå når fram; hur de ska renas.

Lite väl häftigt, tyckte däremot MÖD. De här ämnena kommer inte från hushåll utan framför allt från industrier, och eftersom industrier är tillståndspliktiga så är det i de tillstånden som kraven ska ställas, inte på reningsverket. Det här är en viktig fråga. Om utgående vatten innehåller höga halter av ett visst ämne, vems är då skulden? Det funderar jag personligen på. Det är ju nämligen inte reningsverket som orsakat utsläppet av ämnet, det är ju den som släppt ut det i sitt avlopp. MÖD framhöll även att reningsverken inte är byggda för att ta hand om en lång rad kemikalier, utan framför allt för att ta hand om det som rinner ner i våra toaletter och handfat.

Även om reningsverken inte är byggda för rening av kemikalier kan man undra om det inte kan komma att ställas mer långtgående krav i framtiden, av bara farten. Vi upptäcker ständigt ämnen som transporteras via avloppssystemet ut i naturen. Läkemedelsrester har varit med i diskussionen ett tag nu, och vårens smak verkar vara mikroplaster som nu visat sig hamna i avloppsslammet.

Det händer fler spännande saker på avloppsområdet. Min kollega Annette har avfallsbloggat om de nya reglerna för toalettavfall, läs gärna det.

P.S. Detta är en gammal nyhet, jag vet. Men domen är ju intressant, eller hur?

P.P.S.Tipset om denna dom fick jag via Lex Press. Rätt ska vara rätt, särskilt i fråga om juridik.