Workshopserie: Hur bör hållbar stadsutveckling se ut i Sverige?

Nu kan du anmäla dig till workshops som syftar till att testa kärnan i SGBC:s certifieringssystem för hållbar stadsutveckling. Anmälan görs på SGBC:s hemsida Tyréns bistår i workshopplaneringen genom forskningsprojektet Decode. Vi vill ha många deltagare!

SGBC betyder Sweden Green Building Council och är en ideell förening som ägs av medlemmarna, öppen för alla företag och organisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn. Föreningen verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.

Välkomna!