Jord är det nya svarta

Trodde ni att jord bara var det där smutsiga som man tvättar av barnen? Nej, jord är hett just nu!

En sann spaning måste kunna redovisa tre exempel som styrker påståendet och här kommer mina:

1. FN:s jordbruksorgan FAO har utsett 2015 till International Year of Soils. Generaldirektören José Graziano da Silva säger bland annat: ”We speak a lot of the importance of sustainable food systems for healthy lives. Well, it starts with soils.”

Men det är mer än bara klatschiga citat (José har fler på lager). FAO har tagit fram en jord-portal där de diskuterar sådant som erosion, biodiversitet i jord och jord-policies. En orgie för jord-nördar. Man kan även läsa om tekniker som FAO rekommenderar för god jord-vård som till exempel ekologisk odling eller zero-tillage (plöjningsfria metoder).

2. Det nya EG-direktivet för MKB för projekt har tagit med ordet jord i artikel 3 där man listar de områden som en MKB ska belysa. EU-kommissionen motiverar detta med att det finns ett ”behov att ta itu med den ohållbara ökningen av mark som tas i anspråk för bebyggelse”. Hur kommer detta påverka bostadsbyggandet? MKB för planer regleras visserligen av ett annat direktiv, men arbetssätten mellan de två olika MKB-varianterna är oftast mycket lika.

3. Såväl miljömålsberedningen som riksintresseutredningen har i sina uppdrag att se över skyddet av jordbruksmark. Vid en work-shop på Miljöbalksdagarna nyligen tog in riksintresseutredaren Elisabet Falemo in synpunkter från deltagarna, och skyddet av jordbruksmark nämndes även då. Riksintresseutredningens delbetänkande hittar man här. Miljömålsberedningen kan ni läsa om i ett tidigare blogginlägg.

Vi på Tyréns är förstås trendkänsliga som alltid. Den här våren har vi Jon Hallgren hos oss. Jon gör sitt examensarbete om hur jordbruksmark bedöms i MKB för översiktsplaner. Temat knyter direkt an till Jordbruksverkets rapport om exploatering av jordbruksmark som ni kan läsa om i ett tidigare blogginlägg.