Reflektioner från Miljö & Utvecklings konferens Imorgon Grön

Min kollega Maria Broberg rapporterar från en konferens.

Den 4 november hade tidningen Miljö & Utveckling sin konferens Imorgon Grön. Temat för höstens konferens var ”Engagemang som motor”. Det samtalades om hur man får igång ledningen och medarbetarnas engagemang för miljöfrågorna, men också om hur den enskilda individen kan påverkas för ett ökat engagemang genom till exempel nudging.

Parisa Zarnegar, PhD i neurovetenskap, Karolinska Institutet, pratade om hur vi genom att förstå hjärnan kan öka drivet. Parisa pratade bland annat om att:

  • rädsla  är den största känsla som styr oss
  • att tänka negativt är mänskligt och naturligt

Hon lyfte också den viktiga skillnaden mellan att anklaga en specifik person för ett problem och att prata om problemet. Det enda sättet att kommunicera med en person utan att personen i fråga ”stänger av” är att komma åt personen med en känsla.

Erik Lindroth, miljödirektör på Tetra Pak, höll ett föredrag om hur Tetra Pak försöker bygga framgång på medarbetarnas kreativitet. Erik tryckte på att:

  • alla som arbetar med miljö borde gå en säljkurs
  • hitta miljöhjältar i organisationen och prioritera dem internt, dvs lyft fram engagerade  medarbetare som goda exempel

En annan intressant aspekt som kom upp under föredraget med Tetra Pak var förpackningar versus att minska matspillet. Tetra Pak menade på att de hjälper till att minska matspillet genom att förpacka maten så att den håller längre, vilket säkert stämmer i vissa fall.

Konferensen delades på eftermiddagen upp i två spår, näringsliv och offentlig sektor.

Inom offentlig sektor var det en intressant föreläsning om giftfria förskolor av Filippa Palmgren. Sundbybergs stad är den första kommunen i landet som har satsat på detta. De rekommenderade även handboken “Giftfria inköp”. Bland tipsen var bland annat att:

  • slänga gammal elektronik som ofta används som leksaker på förskolan
  • tvätta textilier
  • undvika konservburkar samt mjuka plastleksaker etc.

Giftfri miljö är ett intressant område som kan återkomma i barnkonsekvensanalyser och val av lokalisering samt material vid öppnandet av nya förskolor.

Det offentliga spåret avrundades med en paneldebatt som var mycket intressant där de pratade om begreppet “Nudge”, som nu är så aktuellt att självaste Al Gore är i Brasilien och utbildar sig vidare inom det. Nudge handlar om att putta folk i en riktning, medvetet eller omedvetet, som de annars inte skulle ha tagit.

Avslutningsvis kom en gemensam föreläsning avseende ”Innovationer för beteendeförändringar”, vilket egentligen är mycket av grunden till “Nudge”. Föreläsningen hölls av Sara Renström från Chalmers tekniska högskola. Här finns det mycket intressant att hämta, både i stort och smått. På Tyréns skulle vi till exempel kunna köpa in häftapparater utan häftklamrar. En produkt som är designad för att användaren inte ska behöva ändra sitt beteende. Den fungerar alltså som en vanlig häftapparat, men istället för en häftklammer så viks pappret på ett sätt som gör att samma funktion uppfylls. På detta vis sparas på material och lagerförvaring samt transport av häftklamrar.

Det var en intressant dag som kan sammanfattas med att vi är inne i en tid där många människor har ”stängt av” när det kommer till hållbarhet. Vi pumpas med information och det finns mängder med fakta inom området, men hur får vi folk att agera? Vad krävs för att du ska agera? Kanske är nudging den rätta metoden, även om vissa menar på att det är ren manipulation och inte bara en snäll knuff i rätt riktning.