Gräsrötterna uppmuntrar till ett varierat bostadsbestånd

Förra helgen arrangerades det bostadspolitiska forumet Bostadsvrålet i Tensta konsthall. Jag var där under lördagen och slogs återigen av faktumet att bostadsbristen i storstäderna för med sig stora problem som vi måste ta itu med.

En av de återkommande frågorna var behovet av ett varierat bostadsbestånd och en mer vidsynt syn på boendeformer. Många av de lägenheter som byggs utgår från hushåll av normal storlek – med två, max tre barn. Familjer med fyra, sex eller varför inte åtta barn har stora svårigheter att hitta lyor där de kan bo.

En av representanterna från Nära förening i Järva menade att trångboddhet medför att barn helst inte tar hem sina kompisar efter skolan eftersom de inte känner att det finns utrymme eller någon privat sfär. Konsekvensen är att barnen ägnar mer tid ”på stan” vilket både kan påverka föräldrarnas relation till sina barn och inblick i deras vardag och umgänge med kompisar.

Att hitta lägenheter som passar för kollektivboende kan även det vara problematiskt då man även i detta fall behöver relativt stora lägenheter och gärna med jämnstora rum – om ingen av kompisarna vill ta barnrummet eller boa in sig i klädkammaren.

I övrigt rörde diskussionerna medborgardialog i samhällsplanering, kreativa sätt för att bygga billigare, behovet av fler aktörer – både arkitekter och byggherrar – på marknaden, hur och varför lyxrenoveringar bör undvikas etc. Jag tycker att initiativet till forumet var genialiskt och hoppas på att se både verkan och återkommande arrangemang!

Bostadsvrålet arrangerades bland annat av Jagvillhabostad.nu, Hyresgästföreningen och Kvinnors byggforum. Dessa organisationer har gått samman i ett nätverk i syfte att få slut på bostadskrisen och lyfta behovet av en social bostadspolitik. Läs mer på www.bostadsvralet.nu.