Vad kan Navy Seals lära oss om prestation?

Det här inlägget blir en reflektion kring hållbar arbetsmiljö. Jag gillar tips och verktyg för att bli effektivare och må bättre. Rubriken på Svenska Dagbladets hemsida ”Sju framgångsvanor från Navy SEALS” tyckte jag lät bra och intressant. Här finns saker att lära tänkte jag. Navy SEALS är ju skickliga och modiga och har en bra laganda. Eventuell kvinnosyn lämnar jag därhän i detta fall.

Första vanan ”Var lojal” Visst, det verkar bra. Här handlar det om att ledaren ska inspirera och stötta teamet.
Nästa vana ”Prioritera dina medarbetares behov framför dina egna” Till en viss gräns tänker jag. Någonstans måste man väl tänka på sig själv. Texten pekar på stöd och hjälp och det är ju jätteviktigt.

Vana 3: ”Utvärdera ditt handlande” Absolut! Det görs alldeles för litet utvärdering. Inte älta men lära sig. Att utvecklas är en möjlighet att göra nya misstag och inte samma gamla igen och igen.

Nummer 4: ” Var extremt organiserad” Låter dramatiskt. Det handlar om att skapa system som passar en själv. Ständig förbättring behövs när det gäller organisering av tillvaron!
Hittills känns vanorna ok, men sedan börjar det spåra ur.

Vana 5.” Utgå från att du inte kan tillräckligt” Toppen! Toppresultat byggs av team med olika typer av kunnande. Men i texten lyfter man fram att man ska jobba med människor som dygnet runt fördjupar sina kunskaper. Aj aj, jag får kalla kårar. Vad är det för maskiner? Kan en grupp elitmänniskor som aldrig slappnar av hjälpa teamet att hela tiden röra sig framåt. Var finns robustheten om något händer? Saker måste fungera även om folk inte presterar på topp.

Den sjätte vanan ”Var noggrann med detaljerna” Allt man gör är viktigt. Teamet ska sträva efter att leverera perfekta resultat. Nu blir jag full i skratt. Å ena sidan är hela andan i samhället att det är ”rätt kvalitet” som gäller. Ingen vill betala för något utöver miniminivå. Å andra sidan finns det en massa människor som försöker uppnå perfektion alldeles för länge och går in i väggen för att att aldrig bli som vanligt igen. Jag bara skakar på huvudet.

Den sjunde och sista vanan. ”Bli aldrig bekväm” Här kom det igen. Sträva efter att bli bättre hela tiden. Inget ”good enough” här inte. De avslutar hurtigt med att om man pushar sig själv hela tiden blir det vardagen utan att man tänker på det. Ja precis, så säger alla utbrända att de gjorde tills det inte gick längre.

De glömde åttonde och på lång sikt den viktigaste vanan som räddar Navy Seals. När uppdraget blir omöjligt utan personskador begär de ett ”extraction team” som bums lyfter bort dem till lugnare platser. Och det gör de innan det går helt åt skogen. Glöm inte det. Ta hand om er. It´s a djungle out there.