MKB-dag och Miljörättvisa

För några veckor sedan ägde Tyréns interna MKB-dag rum här på Stockholmskontoret. Vi är många som jobbar med MKB på Tyréns, men vi är utspridda över hela landet. Därför är det kul att samlas lite då och då för att umgås och samtidigt utvecklas inom MKB arbetet. Vi hade bland annat workshops för att utveckla vårt MKB-verktyg som vi har tagit fram i syfte att säkerställa kvalitén på våra MKB:s och för att effektivisera och strukturera de grundläggande delarna av MKB-arbetet.

Temat för årets MKB-dag var sociala aspekter i planering och vi bjöd in föreläsare på ämnet. Vi hade bland annat Ulrika Gunnarsson Östling på besök från KTH som föreläste om Miljörättvisa. Miljörättvisa är ett forskningsområde som studerar kopplingen mellan olika grupper i samhället och distributionen av naturresurser och miljögifter.  Inom forskningsfältet benämns ”miljön” som den plats där människan bor, arbetar och leker.

Miljörättvisa belyser bland annat miljöpåverkan genom produkter som produceras i ett land för att sedan användas i ett annat. Kinesisk gatsten är ett sådant exempel. De som tillverkar gatstenen arbetar ofta under icke humana förhållanden som säkerligen inte hade varit tillåtna i Sverige. Ändå används gatstenen i Sverige. Miljörättvisa är även kopplat till mer rumslig planering. Undersökningar visar att socio-ekonomiskt svaga grupper och etniska minoriteter lever oftare än andra grupper i en förorenad och ohälsosam miljö.

Jag tror att perspektivet innehåller mycket som vi kan använda oss av både inom MKB-arbetet och planering. En viktig del av planering handlar ju om att kommunicera förändringar och att ta emot och behandla åsikter från allmänheten. Då är det väldigt viktigt att alla grupper i samhället har samma möjlighet att komma till tals.  Jag tror också att vi alla kan föra in lite miljörättvisa i vårt arbete genom att bland annat ställa oss frågor i inledningsskedet inom projekt: vilka grupper finns inom dessa områden? Vart är materialet tillverkat, vilka arbetsförhållanden råder där?

 

 

/Sarah