Världstoalettdagen – inget att fnissa åt

Jag erkänner, jag fnissade själv. Men för de över 800 000 barn under fem år som enligt UNDP dör av diarré årligen är det förstås inget skämt. Inte heller för de 2,5 miljarder människor som inte har tillgång till toaletter. UNDP har därför infört en årlig dag för att denna fråga ska få särskild uppmärksamhet. Världstoalettdagen inföll den 19 november, men ämnet är aktuellt varje dag.

SIDA uppmärksammade världstoalettdagen med ett seminarium som jag hade förmånen att få delta i. Therese Sjömander-Magnusson berättade att SIDA kommer satsa mer biståndspengar på sanitet i framtiden. Detta kan SIDA göra tack vare att sanitet lyfts fram i årets budgetproposition. I proppen trycker regeringen på kopplingen till hälsa.

Jenny Fredby från organisationen Water Aid som pekade på positiva exempel på länder där andelen människor med bra sanitetslösningar ökar. Bland annat Etiopien, Sydafrika och Rwanda. Enligt Fredby har dessa länder lyckats tack vare:

  • Politiskt ledarskap
  • Effektiv ekonomisk förvaltning och kontroll
  • Efterfrågan på sanitetslösningar bland befolkningen
  • Ansvar att utkräva om det inte fungerar.

Kim Andersson från Stockholm Environmental Institute framhöll att sanitetslösningar måste ses som en helhet; från själva toaletten till att man tar hand om avloppet på ett hållbart sätt. Där är förstås återanvändning av näringsämnena som finns i urin och fekalier en viktig del. Kim berättade också om flera spännande projekt med lokalt anpassade lösningar. Tyréns är också med på ett hörn med ett projekt i Brasilien.

Sverige är i världstoppen vad gäller sanitet. Praktiskt taget alla har tillgång till en bra toalett kopplat till något slags rening. Det har vi lärt oss mycket på. Tänk på alla duktiga personer på kommuner, NGOer, forskningsinstitut och konsultbolag som kan detta med sanitet; det finns mycket vi kan göra!